Training-Coaching

Training & Coaching

Hieronder vindt je de kant en klare modules die wij kunnen verzorgen in de vorm van een workshop, training of coaching.
Optioneel met of zonder acteur, camera en ervaringsleren (spelvorm).

Coaching & Training

Wil je:

+ meer rendement uit/met mensen behalen?
+ een plezieriger werksfeer creëren?
+ een lager ziekteverzuim?
+ meer productiviteit en omzet?
+ gedrag kunnen begrijpen en beïnvloeden?
+ duidelijke aanwijzingen krijgen zodat je met álle type mensen makkelijker kunt klikken en omgaan?

succes

De DISC-meetmethode maakt gedrag inzichtelijk en meetbaar, waardoor je duidelijke communicatieve aanwijzingen hebt hoe je gedrag kunt beïnvloeden en de progressie daarvan kunt meten. Tevens helpt het jouw talenten te ontdekken en waar je zwakke punten liggen. Je krijgt advies hoe jij effectiever kunt zijn.
De DISC-principes hebben bewezen te werken. Daarom durven we het resultaat daarvan dan ook te garanderen.

DISC & gedragsverandering is ons specialisme en loopt als een rode draad door bijna al onze modules en aanpak. Je verkrijgt in dit programma het extract van ruim 30 jaar ervaring als bedrijf in het ondernemen, het verkopen van onze programma’s én het ánderen aanleren d.m.v. coaching en training. Daarbij is ondervonden wat niet en wat wél werkt in communiceren en omgaan met mensen, waardoor jij vooral praktische handvatten krijgt aanreikt. Wij hebben meerdere DISC licenties, laten ons jaarlijks bijscholen en hebben DISC-gerelateerde boeken geschreven.

Klik hier voor de complete beschrijving van dit programma

Wil jij een productiever team?

Een team dat verantwoordelijkheid neemt en proactief is?

Met meer werkplezier en energie?

Via persoonlijke coaching of groepstraining gaat dat lukken, anders betaal je ons niets.

Je gaat met onze gespecialiseerde acteur volop oefenen, zodat je, ongeacht je ervaringsniveau, altijd groeit. Je krijgt de doorslaggevende inzichten op het gebied van leiderschap, coachend leidinggeven en functionering en beoordelingsgesprekken. We leren je hoe jij jouw medewerkers en klanten positief kunt beïnvloeden, via de DISC-gedragsanalyse. Bovendien ervaar je hoe je de talenten van jouw mensen vindt en onderling verbindt. Op die manier bevorder je de onderlinge samenwerking en maximale individuele inzet.

Arjan heeft in zijn verschillende bedrijven en projecten zelf leiding gegeven en daarnaast velen gecoached en getraind in alle aspecten rondom leiderschap en leidinggeven. Hij is co-auteur van het boek “Elke Baas een andere aanpak.” Je verkrijgt in dit programma het extract van zijn ruim 30 jaar ervaring in het zélf toepassen van de stof en het ánderen helpen toepassen. Daarbij is ondervonden wat niet en wat wél werkt waardoor jij vooral praktische handvatten krijgt aanreikt. Onze aanpak werkt, daarom durven we het resultaat dat jij wilt bereiken te garanderen.

Klik hier voor de complete beschrijving van dit programma

Wil jij weten hoe je met gemak en zelfvertrouwen kunt communiceren?

(Nog beter) kunt spreken, presenteren of trainen voor groepen?

Op een manier dat zowel jij als je toehoorders zullen genieten?

Via persoonlijke coaching of groepstraining kun jij dat ook, anders betaal je ons niets.

Wij gaan veel met jou oefenen, zodat je, ongeacht je ervaringsniveau, altijd groeit. Je krijgt de doorslaggevende inzichten op het gebied van lichaamstaal, woorden en stem. Om jouw boodschap bij de ander te ‘laten landen’, leer je hoe je de zintuigen van de ander kunt beïnvloeden. We behandelen ook de opbouw en indeling van jouw boodschap, storytellingprincipe en praktische tips & tools.

Arjan Koopmans is auteur van het boek ‘spreek met impact!’ en heeft al vele honderden mensen, organisaties en bedrijven getraind in het communiceren, publiekelijk spreken en presenteren. Naast Optimalist doceert hij tevens interview, communicatie en presentatievaardigheden voor de post HBO-opleiding ‘internal Audit’ voor Ipol B.V.

Je verkrijgt in dit programma het extract van zijn ruim 30 jaar ervaring in het zélf presenteren en publiekelijk spreken én het ánderen aanleren. Daarbij is ondervonden wat niet en wat wél werkt waardoor jij vooral praktische handvatten krijgt aanreikt. Onze aanpak werkt, daarom durven we jouw succes dan ook te garanderen.

Klik hier voor de complete beschrijving van dit programma

IMG_2918Wil jij beter voor jezelf opkomen?

Assertiever en communicatiever zijn?

Meer durven en doen?

Jouw talenten ontdekken en inzetten?

Via persoonlijke coaching of groepstraining gaat dat lukken, anders betaal je ons niets.

Je gaat met onze gespecialiseerde acteur volop oefenen, zodat je, ongeacht jouw ervaringsniveau, altijd groeit. Je krijgt de doorslaggevende inzichten op het gebied van uitstraling/charisma, durf en assertiviteit. We helpen jou om jouw belemmeringen weg te nemen en jouw zelfvertrouwen te verstevigen. Je leert jouw talenten ontdekken en toe te passen via de DISC-gedragsanalyse. Bovendien ervaar je hoe je communicatief en assertief met mensen in het algemeen, en dominante types in het bijzonder, om kunt gaan.

Je verkrijgt in dit programma het extract van ruim 30 jaar ervaring. Daarbij is ondervonden wat niet en wat wél werkt waardoor jij vooral praktische handvatten krijgt aanreikt. Onze aanpak werkt, daarom durven we jouw tevredenheid dan ook te garanderen. Arjan Koopmans is auteur van ‘Creëer een winnend zelfvertrouwen’ en heeft al vele honderden mensen geholpen om in hun kracht te staan, assertiever te worden met meer zelfvertrouwen. Mirjam weet mensen te raken en snel de pijnpunten te benoemen en op te lossen. Loes heeft als psychologe een gedegen achtergrond en met haar empatisch vermogen zal zij jou graag verder helpen. Marcel heeft een leven lang ervaring als acteur en regisseur. Met hem kun je in een veilige omgeving oefenen. Daardoor voel je je zelfverzekerder om het in jouw eigen leven en werk daadwerkelijk te gaan dóen!

Klik hier voor de complete beschrijving van dit programma

Deze training is te boeken als workshop, lezing of training op maat. De inhoud en aanpak is afhankelijk van jouw wensen. Neem contact met ons op, hyperlink formulier, zodat wij een vrijblijvende offerte kunnen aanbieden

Netwerken is de sleutel naar succes.
Het gaat er tegenwoordig steeds meer om wie je kent én wie jou kennen!

 • Hoe bouw je een groot netwerk op van de juiste contacten?
 • Waar vind je deze mensen?
 • Hoe houd je je netwerk warm?
 • Hoe haal je klanten uit dit netwerk?
 • Hoe verkrijg je referenties?

Wat zijn jouw voordelen:

 • We helpen je met waar te netwerken en hoe te netwerken
 • Ook gaan we oefenen hoe je mensen aanspreekt, de juiste informatie krijgt, jezelf presenteert en de opvolging kan doen
 • We gaan aan de slag met LinkedIn
 • Nooit meer koude acquisitie
 • Interactief, doeltreffend, praktisch en meteen resultaten
 • Je leert zowel fysiek als virtueel communiceren
Contact Ons
Het is normaal dat iedereen in meer of mindere mate tijd laat weglekken.

Ook tijdrovers zijn een heel normaal verschijnsel. Dit zijn activiteiten die je doet maar die je zou willen voorkomen.
Je gaat leren hoe je jezelf beter kunt managen.

Je gaat leren hoe je jouw kwaliteit van communicatie zodanig kan aanpassen, dat het invloed heeft op de beheersbaarheid van jouw tijd.

De kracht van focus is in het zelfmanagement van groot belang.

 • Welke zaken remmen je af waardoor jouw capaciteiten onvoldoende uit de verf komen?
 • Welke emoties weerhouden je ervan om meer effectief te zijn?
 • Wat zijn je ineffectieve gewoonten?
 • Wat kost slecht zelfmanagement je op de lange termijn?
 • Wat brengt goed zelfmanagement je op je de lange termijn?
 • Welke 20% inspanning leidt jou naar 80% resultaat?

Jouw voordelen op een rij:

 • Je leert de werking van het hefboom principe: welke 20% inspanning leidt je naar 80% resultaat
 • Dit principe zal je bovendien helpen om beter te kunnen prioriteren
 • Je leert de werking van de 3 soorten “tijdgebrek”; kwantitatief tijdgebrek, kwalitatief tijdgebrek en psychologisch tijdgebrek
 • Je gaat leren hoe je jezelf beter kunt managen
 • Je gaat zien hoe je jouw kwaliteit van communicatie zodanig kan aanpassen, dat het invloed heeft op de beheersbaarheid van jouw tijd
 • Hogere efficiëntie; van activiteit naar productiviteit
 • De kracht van focus leren beheersen
 • Positief zijn en denken in kansen en mogelijkheden
 • Je leert beter structureren en onthouden door de kracht van mindmapping
 • Complete beheersing van je planning, zowel privé als op je werk
 • Balans creëren; alles hangt met alles samen. Je privé leven heeft invloed op je werk en andersom
 • Het controleren van je mindset; dit is de belangrijkste tijdwinst
 • Communiceren met logica en gevoel; luister met je hart en verstand
 • Optimaal leren vergaderen
 • Diverse adviezen die hun uitwerking in de praktijk hebben bewezen
Contact Ons
Regeren is vooruitzien. Een onderneming zonder doelen is doelloos.
Inspireren om te groeien. Hierdoor ontstaat duidelijkheid naar je medewerkers.
Een hogere betrokkenheid en samenwerken naar het doel.
Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven met een heldere visie en missie aantoonbaar 29% meer omzet zullen realiseren!

Vraag jij je als directie wel eens af:

 • Wat willen we in de toekomst bereiken?
 • Welke omzet, winst, marge willen we realiseren?
 • Wie en wat willen we zijn, in welke business willen wij ons begeven?
 • Welke klanten willen we bereiken?
 • Op welke doelen richten we ons?
 • Welke richting gaan we op?
 • Waarin zijn we uniek, wat zijn onze USP’s? (unique selling points)
 • Wat willen we betekenen voor en voor wie?
 • Op welke wijze behalen we onze visie?
 • Wat zijn onze acties?

Alle voordelen voor jou op een rij:

 • Je kunt dit doen samen met wie je wilt, waarbij ik denk aan bijvoorbeeld enkele belangrijke collega’s, boekhouder, partner en zakenpartner.
 • Dit epistel vormt de lange termijn bedrijfsdoelstelling en mede ook het raamwerk waarbinnen je wenst te opereren.
 • Geen wollig taalgebruik maar een doel om op te richten.
 • Met een Visie & Missie weet een ieder waar je naar toe wilt werken wat enerzijds de nodige rust brengt, en anderzijds de ambitie om naar toe te werken.
 • Vanuit deze visie en missie kunnen we dan komen tot een ideale structuur.
 • Wij begeleiden je persoonlijk in het bepalen van deze Visie & Missie en de gevolgen en uitvoer ervan.
 • Presentatie aan alle medewerkers en collega’s door Arjan of Bram
 • De medewerkers bepalen zelf de kernwaarden waarmee ze de visie en missie tot uitvoer brengen.Men kan kiezen uit ca. 20 kernwaarden die vooraf door jullie zijn bepaald c.q. gekozen uit een ca.40 gangbare kernwaarden. Daaruit komen democratisch gekozen een vijftal kernwaarden, die vervolgens in kleine discussiegroepen nader worden uitgewerkt en gedefinieerd.
 • Vanuit deze visie en missie helpen wij je een strategie te bepalen; een plan van aanpak om de visie en missie daadwerkelijk te realiseren.
 • Samen met de Visie en Missie hebben jullie daarmee een compleet bedrijfsprogramma waar elke medewerker inspraak in heeft gehad waardoor een optimaal draagvlak is gecreëerd voor een effectieve uitvoering.

Naast deze bedrijfsvisie en missie, kunnen we dit ook voor je persoonlijk doen. Want de meeste mensen plannen hun vakantie beter dan hun leven.

Contact Ons
Wat doe je als je leven van alle dag instort als een kaartenhuis en een moeilijke opgave wordt.

Ruim één op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren en werknemers die weinig zelfstandigheid hebben.

Burn-out lijdt tot een gemiddeld ziekte verzuim van gemiddeld 186 werkdagen. Na deze herstel periode kampen de meeste mensen met emotionele schade die soms zelfs blijvend is. De meeste mensen (h)erkennen niet dat ze in een neerwaartse spiraal.

 • Wat doe je als je de mooie dingen van jouw leven niet meer kan zien?
 • Hoe krijg je weer grip op je werk & leven?
 • Neem je een pil om de signalen die je lichaam je geeft nóg langer te negeren, of wil je een echte oplossing?

De voordelen voor jou op een rij:

 • Je leert de waarheid accepteren, wanneer je de waarheid en realiteit onderdeel maakt van je leven, geef je jezelf het signaal klaar te zijn om door te gaan met je leven
 • Onderzoeken wie je altijd was, je gaat geloven in jezelf en je unieke bijdrage en krachten
 • (Her)ontdek je talenten en je authentieke persoonlijke eigenschappen
 • Je leert optimistisch te zijn, ook in de meest moeilijke situaties. Dat geeft inspiratie en versterkt je geest
 • Effectieve nieuwe gewoontes kunnen creëren, zodat je niet wordt teruggeworpen in het “oude”
 • Je gaat loslaten; De moeilijke situatie staat je persoonlijke groei in de weg
 • Je verlegt je focus en je voelt je vrij en verlost van alle “bagage” die je niet meer nodig hebt
 • Je leert je verdriet toe te staan. Het lucht op en reinigt je lichaam & geest. Het is je eigen natuurlijke mechanisme die zorgt voor de transformatie van pijn naar een fijn gevoel
 • Je gaat zelf op zoek naar nieuwe oplossingen door bewust zaken anders te doen dan dat je altijd gedaan hebt ontstaan nieuwe creatieve en succesvolle oplossingen
 • Je maakt je hoofd en hart vrij en ervaart het genot van eenvoud. Je gaat je realiseren dat liefde, geluk en gezondheid het belangrijkste is in je leven, niet je spullen
 • Je krijgt inzicht in de verbinding die je met vele mensen  hebt zonder dat je dat in de gaten hebt. Alles wat op je pad verschijnt staat in relatie met andere mensen
 • Je gaat de noodzaak om te veranderen serieus nemen. Zodat je later maximaal kunt oogsten 
Contact Ons

Deze training is te boeken als workshop, lezing of training op maat. De inhoud en aanpak is afhankelijk van jouw wensen. Neem contact met ons op, hyperlink formulier, zodat wij een vrijblijvende offerte kunnen aanbieden

Door misverstanden in communicatie gaat veel tijd verloren. Misverstanden ontstaan vooral daar waar we slechts onderdelen gebruiken van het totaal van onze (non)verbale communicatie. Het uitzenden en ontvangen verloopt via een veelheid aan gecompliceerde processen.

Er kan van alles fout gaan, dat misverstanden tussen mensen kan veroorzaken. Dit noemen we externe en interne ruis. Externe ruis kan worden veroorzaakt door het verschil in uitzenden en ontvangen, afleiding en omstandigheden. Interne ruis wordt veroorzaakt door onder andere: vooroordelen, overtuigingen, karakter, eigen kennis en vaardigheid en afleidingen.

Hoe beter echter de uitzender en ontvanger op elkaar zijn afgestemd, des te beter de kwaliteit van de communicatie.

Een mens heeft 2 jaar nodig om te leren spreken en 50 jaar om te leren zwijgen’

 • Heb jij een optimale (werk)houding?
 • Ben jij opgewekt? En wist je dat dit leidt naar geestelijk welzijn en productiviteit?
 • Ga jij vaak in discussie?
 • Wordt jij rijk of wil je gelijk?
 • Stel jij de goede vragen?

Wat zijn de voordelen die je kan behalen:

 • Je ontvangt kennis over de optimale fysieke & mentale houding.
 • Meer vertrouwen in jezelf, je medewerkers, je collega’s en organisatie
 • Je wordt je méér relatiebewust en je leert de kracht van enthousiasme beheersen
 • De mogelijkheden van complimenten leren gebruiken
 • De werking van empathie en hierdoor je effectiviteit verhogen
 • Je leert je vooroordelen opzij te zetten en negatieve emoties te vervangen door positieve
 • Je gaat je luistervaardigheid verhogen, met als gevolg:
  meer informatie en doelgerichter werken

méér sympathie winnen

in kaart brengen of jouw eigen boodschap overkomt en je voorkomt aannames

stellen van goede vragen; met name controle vragen

duidelijk, tactvol en assertief communiceren

Contact Ons
Behandel jij elke beller als gast?

Je vertegenwoordigt de organisatie en bepaalt mede het imago.

De kwaliteit van de klantenservice bepaalt het lot van je organisatie: Of de organisatie slaagt of faalt.

Klanten komen terug bij een organisatie die hen het gevoel geeft dat zij welkom zijn.

68 % van diezelfde klanten komen niet terug als zij slecht behandeld worden.

 • Verleen jij eerste hulp bij vragen en klachten?
 • Wil jij een onderdeel zijn van het probleem, of een onderdeel van de oplossing?
 • Gebruik jij ‘tragische’ of ‘magische’ woorden in het contact met je klant?
 • Welke keuze is opbouwend voor de ander én goed voor jezelf en je bedrijf?

Jouw voordelen op een rij:

 • Je verbeterd je luistervaardigheid
 • Hoe je jouw houding kan optimaliseren bij een pittig gesprek
 • Je praat met volle aandacht en je leert de voordelen hiervan (h)erkennen
 • Wat kun je wel zeggen en wat niet
 • Je leert verantwoordelijkheid nemen; jij bent namelijk vanuit het oogpunt van de klant, synoniem met je organisatie die je vertegenwoordigt
 • Inzicht krijgen in wanneer te zwijgen en wanneer te spreken
 • Je behandeld elke beller als gast
 • Je verdeelt de inkomende gesprekken naar de juiste persoon of afdeling
 • Je houd rekening met interne en externe ruis
 • Je leert stopwoorden te vermijden
 • De kracht van magische woorden (h)erkennen
 • Wanneer bedank je de ander en wanneer noem je zijn naam
 • Welke ingrediënten er in een succesvol script thuis horen
 • Je leert een succesvol script schrijven bij belangrijke uitgaande gesprekken

Deze module kan worden verzorgd met de focus op service gerichtheid bij inkomende gesprekken,
of met de focus op actieve acquisitie.

Contact Ons
De kwaliteit van je leven is de kwaliteit van je denken.

We leven en werken alsof er continue op ons gejaagd wordt. Onze geest en ons lijf staan maar al te vaak in de Vlucht-, Verstar- of Vecht modus, waarbij de stresshormonen; adrenaline en cortisol, ons vooruit duwen in onze leefstijl/modus.

 • Hoe ga jij met je emoties om?
 • Weet je welke invloed emoties hebben op je humeur en je uitstraling?
 • En de gevolgen daarvan op andere personen zoals je medewerkers, klanten, gasten enz.?
 • En de gevolgen voor je geluk en succes?
 • Stop jij je emoties weg en denk je dan dat niemand in de gaten heeft hoe jij je voelt?
 • Jouw lijf denkt daar anders over!

Jouw voordelen op een rij:

 • Je krijgt grip om je motiverende emoties; ze geven je een fijn gevoel waardoor je hartslag (coherentie) een mooi glooiend ritme vertoont
 • Je raakt verzoend met je verleden
 • Je kijkt met optimisme naar problemen en ziet oplossingen in plaats van obstakels
 • Je gaat werken met je talenten
 • Je ontwikkeld discipline, door een discipel te worden van je eigen visie
 • Je verhoogt je zelfbewustzijn
 • Je gaat gezonde relaties creëren
 • Je krijgt inzicht in de absolute waarheid van volgende tekst: Niets in je leven heeft meer betekenis behalve de betekenis die je er zelf aan geeft
 • Je krijgt inzicht in de werking van je brein, R.A.S. filter en de mogelijkheden van de 100 miljard cellen in je hersenpan
 • Je leert hoe je je onderbewustzijn positief kan beïnvloeden. Zodat je automatische piloot VOOR je gaat werken
 • Je neemt voorgoed afscheid van je beperkende emoties, je afhoudende gedachten en kenmerken
 • Je gaat de gebeurtenissen in je leven positief kaderen
Contact Ons

neebestaatniet

WIL JIJ DIT OOK?

Meer productiviteit uit jezelf en je team halen?
Jouw organisatie nieuwe impulsen geven?
Een positieve werksfeer creëren?

Marcel Oosterwijk is auteur van het boek ‘Nee bestaat niet!’ wat gaat over denken en doen in mogelijkheden. Hij ondersteunt jou om productiever te denken en daardoor betere resultaten te behalen in je werk en leven.
Samen met Arjan Koopmans biedt hij dit programma aan in de vorm van een masterclass, persoonlijke coaching of maatwerktraining met als inhoud:

 • In zeven stappen naar succesvol creatief denken
 • Vier methodes om het beste uit de ander te halen
 • Iedereen is creatief!
 • Grijp kansen
 • Verschillende creatief denktechnieken
 • Praktische toepassing in jouw eigen situatie
KLIK HIER VOOR DE COMPLETE BESCHRIJVING VAN DIT PROGRAMMA