Het Optimagram is een meetinstrument om de kwaliteit van jouw leven en werk in kaart te brengen. Van daaruit geeft het je praktische handvatten om doelen te stellen en hoe je die kunt behalen.

Gratis verpakken en verzenden.

OF:

Download nu volledig gratis in digitale vorm door hieronder je naam en email adres in te vullen: